Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2010 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2010

Haun tulokset

[1-4]

Haku tuotti 4 osumaa.

Pääluokka 29 » 40.29.40, 50 ja 60Korkeakouluopetus ja tutkimus » 20.29.40.20, 21, 50.20, osa ja 60.20Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
29.40.20, 21, 50.20, osa ja 60.20 Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 21 436 000 Määrärahaa saa käyttää: 1) ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja tiedelaitoksia koskevan tutkimus-, arviointi-, selvitys- ja kehittämistoiminnan menojen ja avustusten maksamiseen 2) korkeakoulujen ja tieteen yhteisten tietoteknisten palvelujen ja tietoverkon rahoittamiseen, korkeakoulujen ja tieteen toiminnan seurannan ja ohjauksen tietojärjestelmien sekä muiden vastaavien yhteisten menojen keskitettyyn rahoittamiseen 3) EU:n hyväksymien muiden kuin rakennerahastoista rahoitettavien tutkimus- ja koulutushankkeiden maksamiseen ja 4) enintään 186 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen mää...

Pääluokka 29 » 30.Aikuiskoulutus » 30.Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 163 359 000 Määrärahaa saa käyttää: 1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 2) enintään 7 223 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin, ylimääräisiin avustuksiin ja rakenteellisen kehittämisohjelman tukemiseen sekä laatupalkintoihin. Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt enimmäismäärä yksikkö Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 2 028 620 opetustunti Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 289 052 opiskelijaviikko Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan 255 000 opintokerhotunti Valtionosuus op...

Pääluokka 29 » 30.Aikuiskoulutus
Aikuiskoulutus Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä, opetustoimen henkilöstökoulutusta sekä aikuiskoulutuksen kehittämistä. Aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön voimavaroja sisältyy opetusministeriön talousarviossa lisäksi lukujen 29.10, 29.20, 29.40 ja 29.90 määrärahoihin tässä luvussa jäljempänä esitettävän taulukon mukaisesti. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Aikuiskoulutuspolitiikan tehtävänä on työvoiman saatavuuden ja osaamisen turvaaminen, koko aikuisväestön koulutus- ja sivistysmahdollisuuksista huolehtiminen sekä yhteiskunnan eheyden ja tasa-arvon vahvistaminen. Aikuiskoulutuspolitiikalla tuetaan pyrkimyksiä työurien pid...

Pääluokka 29 » 40.29.40, 50 ja 60Korkeakouluopetus ja tutkimus
29.40, 50 ja 60 Korkeakouluopetus ja tutkimus Valtuus Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa vuonna 2010 hyväksyä sitoumuksia 361 464 000 euron arvosta. Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan edelleen luovuttaa tilat vastikkeetta. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yliopistot ja ammattikorkeakoulut edistävät toiminnallaan kansalaisten hyvinvointia ja sivistystä sekä kestävää taloudellista, kulttuurista, ekologista ja sosiaalista kehitystä. Toiminta on korkealaatuista, vaikuttavaa, eettistä ja tukee monikulttuurisen yhteiskunnan kehitystä. Suomen tieteen kansainvälinen taso, tieto- ja osaamispohja, sekä kansantalouden innovaatiokapasiteetti vahvistuvat. Korkeasti koulutetun työvoima...