Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 


Talousarvioesityksen sisältöValtion talousarvioon otetaan arviot vuotuisista tuloista ja arvioidut määrärahat vuotuisiin menoihin sekä määrärahojen käyttötarkoitukset ja muut talousarvion perustelut. Valtion talousarvioesitys koostuu yleisperusteluista, numerotaulukosta ja yksityiskohtaisista perusteluista ja mahdollisista liitteistä. Yleisperusteluissa kerrotaan mm. talousnäkymistä sekä talousarvion talouspoliittisista lähtökohdista ja tavoitteista. Numerotaulussa puolestaan on esitetty taulukkona sekä arvio valtion tuloista että eri hallinnonalojen määrärahoista. Yksityiskohtaiset perustelut sisältävät nimensä mukaisesti yksityiskohtaista tietoa mm. hallinnonalojen tulostavoitteista ja määrärahoista.

Lisäksi palvelusta löytyy vuosilta 2002-2012 asiakirjayhdistelmä talousarvion valmistelun eri vaiheista. Yhdistelmä sisältää eduskunnan kirjelmän lausumineen, valtiovarainvaliokunnan mietinnön ja muiden valiokuntien lausunnot talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle. Lisäksi selvitysosat on korjattu mahdollisista täydentävistä hallituksen esityksistä ja/tai valtiovarainvaliokunnan mietinnön muutoksista johtuvilla korjauksilla yhteistyössä ao. ministeriöiden kanssa. Vuodesta 2013 alkaen asiakirjayhdistelmä on kokoelma erillisistä talousarvioesityksestä, mahdollisista sitä täydentävistä esityksistä, valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä, eduskunnan kirjelmästä sekä mahdollisten vuosittaisten lisätalousarvioesitysten vastaavista asiakirjavaiheista.

Asiakirjayhdistelmät eivät kuitenkaan ole varsinaisia virallisia asiakirjoja, vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat.

Palvelun käyttö

Valitse aluksi haluamasi vuosi ja avautuvalta sivulta haluamasi julkaisu.


Eduskunnan hyväksymät talousarviot löytyvät eduskunnan Internet-sivuita


Avoin data

Valtion talousarvioesitykset on julkaistu koneluettavassa xml- ja csv-muodossa vuodesta 2014 alkaen ja ne löytyvät oheisesta linkistä.

Huomioitavaa, että uutta html-aineistoa budjetti.vm.fi-sivustolle julkaistaessa, avoin data -palvelu on väliaikaisesti pois käytöstä. Käyttökatko on 24 tuntia html-aineiston julkaisuajankohdasta lukien, jonka jälkeen myös koneluettava aineisto on käytettävissä.


Avoin data

Lisää valtion budjettitalouden tietoja avoimena datana löytyy Avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelusta.


Avoindata.fi


Tutkibudjettia.fi-palvelu

Tutkibudjettia.fi-palvelu on vuorovaikutteinen visualisointi valtion talousarviosta. Palvelussa käyttäjät voivat tutkia, millaisista tuloista ja menoista budjetti koostuu. Tiedot on esitetty visuaalisesti, niin että ne on helppo hahmottaa. Palvelussa ei esitellä julkisen talouden lukuja tai valtion rahastotaloutta, vaan tarkastelu keskittyy valtion budjettitalouteen.

Palvelu löytyy oheisesta linkistä.


Tutkibudjettia 
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi