Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2014  

  2013  

  2012  

  2011  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 


Talousarvioesityksen sisältöValtion talousarvioon otetaan arviot vuotuisista tuloista ja arvioidut määrärahat vuotuisiin menoihin sekä määrärahojen käyttötarkoitukset ja muut talousarvion perustelut. Valtion talousarvioesitys koostuu yleisperusteluista, numerotaulukosta ja yksityiskohtaisista perusteluista ja mahdollisista liitteistä. Yleisperusteluissa kerrotaan mm. talousnäkymistä sekä talousarvion talouspoliittisista lähtökohdista ja tavoitteista. Numerotaulussa puolestaan on esitetty taulukkona sekä arvio valtion tuloista että eri hallinnonalojen määrärahoista. Yksityiskohtaiset perustelut sisältävät nimensä mukaisesti yksityiskohtaista tietoa mm. hallinnonalojen tulostavoitteista ja määrärahoista.

Lisäksi palvelusta löytyy vuosilta 2002-2012 asiakirjayhdistelmä talousarvion valmistelun eri vaiheista. Yhdistelmä sisältää eduskunnan kirjelmän lausumineen, valtiovarainvaliokunnan mietinnön ja muiden valiokuntien lausunnot talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle. Lisäksi selvitysosat on korjattu mahdollisista täydentävistä hallituksen esityksistä ja/tai valtiovarainvaliokunnan mietinnön muutoksista johtuvilla korjauksilla yhteistyössä ao. ministeriöiden kanssa. Vuodesta 2013 alkaen asiakirjayhdistelmä on kokoelma erillisistä talousarvioesityksestä, mahdollisista sitä täydentävistä esityksistä, valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä, eduskunnan kirjelmästä sekä mahdollisten vuosittaisten lisätalousarvioesitysten vastaavista asiakirjavaiheista.

Asiakirjayhdistelmät eivät kuitenkaan ole varsinaisia virallisia asiakirjoja, vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat.

Palvelun käyttö

Valitse aluksi haluamasi vuosi ja avautuvalta sivulta haluamasi julkaisu.


Eduskunnan hyväksymät talousarviot löytyvät eduskunnan Internet-sivuita 
Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi